MMSI TELECOM RADIO LICENCIA


  • Každá loď musí mať zo zákona platnú licenciu MMSI / Rádio na palube. Môžeme vybaviť vašu licenciu MMSI / Rádio Svätý Vincent a Grenadíny pri podávaní žiadosti o registráciu vlajky Svätého Vincenta a Grenadíny. Licencia MMSI pokrýva VHF rádio, radar, AIS, epirb, transpondér a radar a priraďuje čísla potrebné na správne fungovanie.

  • Našim klientom vieme sprostredkovať licenciu MMSI rádia St. Vincent and the Grenadines. Cena je £135,- v kombinácii s akoukoľvek registráciou vlajky alebo £175,- ak si ju objednáte samostatne.

Požadované dokumenty:
  • Kópia kúpneho listu
  • Kópia licencie rozhlasovej stanice
  • Údaje o lodi (značka, model, dĺžka, HIN)
  • Zoznam zariadení nainštalovaných na palube

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ!

Zostať v spojení